Vi är även en del av BIG-gruppen

I januari 2017 blev vi en del av BIG-gruppen (Bygg- & Industrigross Sverige AB). Detta har stärkt båda parterna på ett mycket positivt sätt. Genom BIG får Derome Järnvaror tillgång till cirka 80 000 artiklar som täcker dina materialbehov.