2018-10-02

Stark tillväxt och stor framtidstro när Derome öppnar nytt

I sann Deromeanda öppnades portarna till den nya bygg- och järnhandelsanläggningen i Stenungsund. Efter nära dialog med proffskunderna valde Derome att växla upp service- och utbudsnivån i Stenungsund. Och det blir bara startskottet för höstens satsningar.

- Vi ökar fyra gånger mer än marknaden i tillväxt och nu lägger vi i nästa växel, säger Emil Jonasson, divisionschef Byggvaror. Förra veckan invigdes vår tredje komboanläggning, denna gång i Stenungsund, och om tre veckor är det Malmös tur. Vi ser att det utökade sortimentet och vår specialistkompetens är precis det kunderna vill ha.

Komboanläggningar utgör en kombination av bygg- och järnvaruhandel under samma tak. Sortimenten på komboanläggningarna är bredare, ca 15 000 lagerförda artiklar och antalet specialistkompetenser inom våra produktområden är fler än på en traditionell bygghandel.

Derome fortsätter växa

Marknaden för bygg- och järnvaror växer med 3 procent. Derome Byggvarors organiska tillväxt det här året är 12 procent och totalt sett hela 25 procent. Det senaste året har man etablerat sig på den sydsvenska marknaden och breddat kunderbjudandet med en kraftig satsning på järnvaror. 

- Det handlar om att vara i ständig rörelse och utveckla det bygg- och industriproffsen vill ha, säger Emil Jonasson. Med våra satsningar på nya anläggningar, heltäckande produkterbjudande och ökad spetskompetens så ser vi framtiden med tillförsikt.

Kundkoncept som förenklar för proffsen

Under sommaren har 12 nya säljare med spetskompetens inom järnvaror anställts. Huvudlagret i Landskrona, på 27 000 kvm, är intrimmat för järnhandelsdistribution och komboanläggningar på flera orter är öppnade.

- Vi börjar nu bli varma i kläderna som järnvaruleverantör och känner ett otroligt förtroende och en nyfikenhet hos både bygg- & industriproffs kring vår satsning, säger Martin Axelsson, divisionschef Järnvaror. Kunderna har sedan länge uppskattat kombinationen av byggvaror och konstruktionskunskap via vår takstolsdivision. Att vi nu även kompletterat med en fullskalig järnvarudivision har visat sig vara mycket uppskattat bland kunderna.
 

-------------------------------------------------------

Kontaktpersoner

Emil Jonasson | Divisionschef Derome Byggvaror
emil.jonasson@derome.se | 0340-66 46 40

Martin Axelsson | Divisionschef Derome Järnvaror
martin.axelsson@derome.se | 0340-66 65 06