2017-05-08

Derome investerar i nytt måleri

Derome expanderar kontinuerligt och jobbar samtidigt med ständiga förbättringar för både miljön och för kunderna. Bygghandelsverksamheten växer och det gör även hustillverkningen, så för att öka kapaciteten, minska transporter och korta leveranstiderna bygger Derome Timber ett måleri på anläggningen i Derome.

Idag fraktas en del av virket som ska målas från Derome till målerier på annan ort och sedan tillbaka till Derome för att samlastas med övrigt material. Det innebär stor inverkan på miljön, så genom att placera ett måleri i anslutning till våra virkeslager i Derome kan vi spara miljön, minska kostnaderna och korta leveranstider säger Per Andersson, platschef på Derome Timber i Derome.

I måleriet kommer man i huvudsak att måla mellanstrukna fasadbrädor till objekt och råspontluckor Anläggningen som uppskattas bli en investering på 35 miljoner kronor kommer vara klar våren 2018.

Vår verksamhet växer och det kräver större kapacitet för att kunna ge våra kunder en ännu bättre service, säger Per Andersson. Vi ser att fler efterfrågar fasader som inte bara är grundmålade, utan även är mellanstrukna.

Stor efterfrågan på målade fasadbrädor och råspontluckor

Att kunna erbjuda produkter som förenklar och effektiviserar byggproffsens vardag, har Derome Byggvaror & Träteknik arbetat med under många år. Och målade fasadbrädor och råspontluckor är produkter Derome satsar stort på.

Vi märker att efterfrågan är stor och ökar. Därför vill vi med hjälp av den här investeringen satsa för att kunna tillgodose våra kunders behov och ytterligare förenkla vardagen för byggaren, säger Johan Winroth, VD Derome Byggvaror & Träteknik. Våra kunder sparar både tid och pengar på att använda fabriksmålade produkter och med den nya anläggningen kortar vi leveranstiden jämfört med nu.

--------------------------------------------                               

Kontaktpersoner

Per Andersson | Platschef Derome Timber, Derome
per.andersson@derome.se / 0340-66 65 60

Per Andersson, Platschef Derome Timber, Derome

Länkar

Läs mer om råspontluckan "Deromeluckan"

Läs mer om våra målade paneler