2017-06-08

Derome fortsätter växa - öppnar bygghandel nummer 37 i Lund

I september öppnar Derome en bygghandel för proffs i Lund. För två månader sedan förvärvades bygghandelskedjan Bygg-Aktiv AB med tolv anläggningar i södra Sverige och öppningen av Lundanläggningen blir det första steget mot att ytterligare förstärka Deromes närvaro på sydsvenska bygghandelsmarknaden.

Den 4 september slås dörrarna upp till den 7 000 kvm stora anläggningen som belägen på Bondevägen 8, där bland annat Beijer Byggmaterial tidigare huserat. Sortimentet kommer vara fullskaligt och innehålla ca 8 000 artiklar, vilket blir Lunds bredaste bygghandelssortiment för proffs.

- Vår målsättning är att vara förstahandsvalet för proffsbyggare på sydsvenska marknaden. Att vara nära kunderna är en förutsättning och ambitionen är att det inte ska vara mer än 20 minuter mellan varje Deromeanläggning i framtiden, säger Johan Winroth som är VD för Derome Byggvaror & Träteknik.

Lund – en lovande marknad

Fastigheten är en temporär lokal som framöver ska rivas, för att ge plats åt bostäder. Derome kommer att fräscha upp lokalen och skapa en mycket rationell anläggning. Parallellt pågår just nu arbetet med att hitta en permanent lokal för bygghandelsverksamheten för 2019 och framåt.

- Vi har stor tilltro på Lund och har känt ett stort stöd från både kommunen och näringslivet för att få till en etablering snabbt, säger Johan Winroth. Våra systerbolag har även pågående och inplanerade byggnationer på flera håll i Lundregionen, bland annat i den nya stadsdelen Brunnshög. Lunds attraktionskraft växer varje dag, så det känns rätt att ytterligare stärka Deromes position i regionen.

Ny anläggning – 20 jobb till Lund

Etableringen av den nya byggvaruhandeln innebär ca 20 nya tjänster. Derome är idag marknadsledande på takstolar och i Lund ska det även finnas försäljnings- och konstruktionskontor för tak- och väggkonstruktioner. Så utöver bygg- och butikssäljare samt spetskompetenser inom järnvaror, kök, fönster, mur och puts, grunder och logistik, så kommer ett antal takstolskonstruktörer att behövas.

- Idag finns ingen annan familjeägd bygghandel i Lund och vi ser stora möjligheter med vår företagskultur och hur vi aktivt arbetar långsiktigt i allt vi gör. Vårt mål är att erbjuda proffsmarknadens bredaste produkt- och tjänsteutbud via kompetent personal med lokal närvaro. Medarbetarna är vår absolut största konkurrensfördel.

--------------------------------------------                               

Kontaktpersoner

Johan Winroth | VD Derome Byggvaror & Träteknik 
johan.winroth@derome.se / 0340-66 64 43