2016-12-04

VD-skifte hos Derome Byggvaror & Träteknik

800 nya medarbetare och nära en fördubblad omsättning de närmaste fem åren. Så ser den offensiva strategiplanen ut framåt när Derome Byggvaror och Träteknik vid årsskiftet får en ny VD. Johan Winroth, som jobbat inom bolaget i 13 år, tar över rodret som VD för Deromes största affärsområde.

- Jag är väldigt taggad och inspirerad, säger Johan Winroth. Men jag har samtidigt en stor respekt för uppdraget och ser det som en stor utmaning.

En av utmaningarna blir att bygga en stabil och ansvarstagande ledarorganisation, som sedan kan leda engagerade medarbetare framåt enligt de expansiva planerna. Johan menar att Derome Byggvaror och Träteknik idag har en tydlig affärsstrategi och vet vilken position man vill ta på marknaden.

Avgående Carl-Tore Bengtsson började som VD inom Derome 2003 och Johan Winroth var den första han anställde. Han började som inköpsassistent och har under åren jobbat som inköpschef, logistikchef och senast som divisionschef för bygghandelsverksamheten med fokus på marknad/försäljning och inte minst organisation.

- Jag och Carl-Tore har arbetat tillsammans under alla mina år på Derome. Han har gjort ett fantastiskt jobb med att positionera vår verksamhet rätt i en föränderlig marknad och vi är mycket tydliga med vad vi ska satsa på och vad vi ska avstå. Vi har kompletterat varandra bra och har alltid delat de centrala värderingarna, som exempelvis att människorna är vår outstanding viktigaste resurs, säger Johan Winroth.

Carl-Tore Bengtsson blir vid årsskiftet vice VD för moderbolaget Derome AB och kommer jobba för utvecklingen på alla fronter inom koncernen.

Värnar om individuell utveckling

Samtidigt som Johan tar över rodret för Derome Byggvaror och Träteknik, tillträder Magnus Andersson koncernchefsposten. Magnus tillhör tredje generationen i familjeföretaget och han har en stark tilltro för Derome Byggvaror och Trätekniks utveckling.

- Vi värnar mycket om att få medarbetare att växa och värdesätter internrekrytering när vi tillsätter ledare. Då är det extra kul att vi hittar rätt person att ta över VD-posten inom företaget. De flesta medarbetarna känner Johan och det skapar trygghet i organisationen, säger Magnus Andersson, tillträdande koncernchef.

Med 800 nya medarbetare och en omsättningsökning från två till fyra miljarder sätter Derome Byggvaror och Träteknik offensiva strategier. Framåt är fortfarande målet att ha byggaren i fokus och utveckla nya koncept och specialistkunskaper för att förenkla byggarens vardag och på så sätt bidra till att sänka den totala byggkostnaden.

- Marknaden är med oss och vi kommer hålla högt tempo för att utveckla verksamheten och skapa nya arbetstillfällen. Fortsatt gäller gasen i botten, avslutar Johan.

-------------------------------
Kontaktpersoner

Johan Winroth | Tillträdande VD Derome Byggvaror & Träteknik
johan.winroth@derome.se | 0340-66 64 43

Carl-Tore Bengtsson | Tillträdande vice VD Derome AB
carl-tore.bengtsson@derome.se | 0340-66 64 45

Derome Byggvaror & Träteknik

Ett av Deromegruppens tre affärsområden som består av två divisioner; Byggvaror och Träteknik.

Totalt antal anställda: 830

Derome Byggvaror finns i dagsläget på 22 orter utmed västkusten. Vi erbjuder ett koncept som riktar sig till den professionella byggaren. Fullsorterade bygghandelsanläggningar, spetskompetens inom varje produktområde och en effektiv lager- och leveranshantering gör oss till hantverkarens helhetsleverantör. www.deromebyggvaror.se

Derome Träteknik kan konstruktion och byggnation och är störst på takstolar i Sverige. Derome Träteknik tillverkar certifierade takstolar och prefabricerade byggkomponenter i trä. Med marknadens bästa tekniska utrustning och stordriftsfördelar kan vi erbjuda dig som företagare kvalitetsprodukter till rätt pris. www.derometrateknik.se

Åkeriverksamhet Derome har även ett eget åkeri med 80 bilar som transporterar våra varor och huskomponenter runt om i hela landet.