2014-01-30

27 meter långa takstolar i Mjölby

Just nu lastas 27 meter långa takstolar från Deromes fabrik i Mjölby för leverans till Motala

Total levereras 80 stycken takstolar till byggnation av hönshus vid Bobergs Gård i Fornåsa/Motala. Lastning sker med mobilkran och liggande transport p.g.a höjd/längd. Samma kran följer med till bygge och lossar och monterar. En anmärkning är att man kapat av toppen på takstolen för att klara höjden (bredden vid liggande körning) så får toppen spikas på plats. Detta är halva leveransen, 40 takstolar och ett likadant lass går i nästa vecka.

Kortfakta:
27 meter långa
4,48 meter höga (utan toppen)
319 kg/st